Tuesday, September 28, 2010

prospek kerjayaDiploma Perbankan Islam

Pegawai Bank
Pegawai Kewangan
Pegawai Pelaburan
Pegawai Insurans/Takaful
Pegawai Pematuhan Shariah
Pegawai Pentadbiran
Pegawai Kutipan
Penganalisa Pengesanan Penipuan
Pelatih Siswazah


Diploma Pengajian Islam Syariah

Penolong Pegawai di Jabatan Agama Islam
Pendakwah
Guru Agama
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam di Bahagian Pusat Zakat, Pembangunan Keluarga &
Kaunseling, Jabatan Mufti & Perundangan syarak

Diploma Pengajian Islam Al-Quran dan Sunnah

Penolong Pegawai Tadbir
Guru Agama
Pendakwah
Perunding Pembangunan Manusia
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam/ Pembangunan Keluarga/ Jabatan Agama Islam.

Diploma Komunikasi

Wartawan majalah
wartawan Akhbar
wartawan Tv
Laman Internet
Penolong Editor
Penolong Pegawai Perhubungan Awam
Penulis Karya Kreatif
Penulis kopi
Penulis Skrip
Penyiaran, Periklanan, Perfileman

No comments:

Post a Comment